Onze doelstellingen als Plazanterikken

De doelstelling van onze vereniging is cultuur uitdragen in Duffel, maar ook daarbuiten.

Dit willen we in eerste instantie doen met het organiseren van activiteiten in cinema Plaza.

Wij hopen jaarlijks 5 à 10 optredens te realiseren.

Daarnaast willen we voor intiemere activiteiten ook naar andere zalen trekken.

Cultuur zal gaan van theater over film tot muzikale optredens van individuen en groepen.

Deze cultuurvormen zijn niet beperkend voor de vereniging. Zo kunnen ook dans, fotografie, woord- en schilderkunst aan bod komen.

Wat gaan we doen met de gelden die we verwerven?

De winst, die bij onze activiteiten zal gemaakt worden, zal opnieuw in andere en – indien mogelijk – grotere activiteiten met dezelfde impact op het culturele leven van de Duffelse gemeenschap geïnvesteerd worden.  

De gelden zullen nooit gebruikt kunnen worden door individuele personen. Bij de ontbinding van de vereniging worden de gelden overgemaakt aan een vereniging die eveneens culturele activiteiten wil organiseren.

plazanterikken.be © 2019. Alle rechten voorbehouden.